Del 27 de febrer al 24 de març

El Bootcamp és un entrenament intensiu en línia, amb activitats síncrones i concentrat en quatre setmanes. Busca proporcionar el suport en la preparació del repte d’una manera atractiva i intensiva per tal que els i les joves (players) i els i les docents (shakers) puguin introduir-se en la metodologia del pensament de dissenyador (design thinking) i començar a encarar la resolució del repte.

Una vegada finalitzi el Bootcamp en les dates previstes, es permetrà el lliure accés a tothom qui ho vulgui (previ registre).

Inscripció al Bootcamp síncron
del 9 de gener al 9 de febrer
  • Tant els i les docents com l’alumnat poden crear els equips.
  • Cal que tots i totes les participants estiguin registrats al Bootcamp per poder formar part d’un equip.
  • Cadascun dels equips només es pot inscriure a un repte.
  • Un/a shaker podrà veure les entregues dels equips que té assignats.
  • No és obligatori participar al Bootcamp per poder inscriure’s després a l’iFest Challenge Competition, però sí que és altament recomanable.
Com vulguis i quan vulguis
  • Es desactivaran els lliuraments de termini i els equips podran seguir els continguts al ritme que vulguin.
  • L’espai del Bootcamp romandrà obert fins a la finalització de l’iFest 23.